Free Republic
Browse · Search
News/Activism
Topics · Post Article

Skip to comments.

Eucharistic miracle in Legnica, Poland!
The Legnica Diocese official website ^ | 12 Apr., 2016

Posted on 04/11/2016 6:03:16 PM PDT by Matt_DZ_PL

click here to read article


Navigation: use the links below to view more comments.
first 1-2021-4041-43 next last
The text of the announcement for those who may speak Polish:

KOMUNIKAT BISKUPA LEGNICKIEGO

w sprawie wydarzenia o znamionach cudu eucharystycznego w parafii św. Jacka w Legnicy

 

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!

Jako Biskup Legnicki podaję niniejszym wiadomość o wydarzeniu, jakie zaszło w parafii św. Jacka w Legnicy i które ma znamiona cudu eucharystycznego. Na Hostii, która 25 grudnia 2013 roku przy udzielaniu Komunii świętej upadła na posadzkę i która została podniesiona, i złożona do naczynia z wodą, po pewnym czasie pojawiły się przebarwienia koloru czerwonego. Ówczesny Biskup Legnicki Biskup Stefan Cichy powołał Komisję, której zadaniem było obserwowanie zjawiska. W lutym 2014 roku został wyodrębniony fragment materii koloru czerwonego i złożony na korporale. W celu wyjaśnienia rodzaju tej materii Komisja zleciła pobranie próbek i przeprowadzenie stosownych badań przez różne kompetentne instytucje.

Ostatecznie w orzeczeniu Zakładu Medycyny Sądowej czytamy: „W obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego. (…) Całość obrazu (…) jest najbardziej podobna do mięśnia sercowego” (…) ze zmianami, które „często towarzyszą agonii”. Badania genetyczne wskazują na ludzkie pochodzenie tkanki.

W styczniu br. przedstawiłem całą tę sprawę w Kongregacji Nauki Wiary. Dziś, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, polecam Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Ziombrze przygotowanie odpowiedniego miejsca dla wystawienia Relikwii tak, aby wierni mogli oddawać Jej cześć. Proszę też o udostępnienie przybywającym osobom stosownych informacji oraz o prowadzenie systematycznej katechezy, która pomagałaby właściwie kształtować świadomość wiernych w dziedzinie kultu eucharystycznego. Polecam nadto założenie księgi, w której byłyby rejestrowane ewentualne uzyskane łaski oraz inne wydarzenia mające charakter nadprzyrodzoności.

Mam nadzieję, że wszystko to posłuży pogłębieniu kultu Eucharystii i będzie owocowało wpływem na życie osób zbliżających się do tej Relikwii. Odczytujemy ten przedziwny Znak, jako szczególny wyraz życzliwości i miłości Pana Boga, który tak bardzo zniża się do człowieka.

  Polecam się Waszej modlitwie i Wam błogosławię

+ Zbigniew Kiernikowski

BISKUP LEGNICKI  


1 posted on 04/11/2016 6:03:16 PM PDT by Matt_DZ_PL
[ Post Reply | Private Reply | View Replies]

To: Matt_DZ_PL

If this is true, then they can get a DNA profile of Jesus.


2 posted on 04/11/2016 6:08:52 PM PDT by E. Pluribus Unum ("If voting made any difference they wouldn't let us do it." --Samuel Clemens)
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: Matt_DZ_PL

A typo in the title!


It is:                 Eucharistic miracle in Lednica, Poland!
It should be:   Eucharistic miracle in Legnica, Poland!

3 posted on 04/11/2016 6:09:40 PM PDT by Matt_DZ_PL
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: Matt_DZ_PL
He lives!
Thank you for this translation.
4 posted on 04/11/2016 6:09:44 PM PDT by Montana_Sam (Truth lives.)
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: ConorMacNessa

ping


5 posted on 04/11/2016 6:17:13 PM PDT by SandRat (Duty - Honor - Country! What else needs said?)
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: E. Pluribus Unum

That would make an awesome mini-series; the second coming of Jesus through DNA technology..


6 posted on 04/11/2016 6:28:12 PM PDT by farming pharmer ('Your work will warm you' - overheard in a Soviet gulag...)
[ Post Reply | Private Reply | To 2 | View Replies]

To: Matt_DZ_PL
I believe Jesus died and rose again, and every Sunday I celebrate it with the Lord's Supper, with bread and wine.

But this, this is nonsense.

7 posted on 04/11/2016 6:31:04 PM PDT by backwoods-engineer (AMERICA IS DONE! When can we start over?)
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: Matt_DZ_PL

I wonder if the Polish police are wondering why there are human remains on the floor near this altar?


8 posted on 04/11/2016 6:35:56 PM PDT by Vermont Lt (Ask Bernie supporters two questions: Who is rich. Who decides. In the past, that meant who died.)
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: backwoods-engineer
But this, this is nonsense.

Really???, God can't do that?????O.K. I guess....

9 posted on 04/11/2016 6:40:42 PM PDT by terycarl (COMMON SENSE PREVAILS OVER ALL)
[ Post Reply | Private Reply | To 7 | View Replies]

To: SandRat
Thanks very much for the ping, SandRat. When I see this kind of narrative I am at the outset skeptical. On initial inquiry, I would be inclined to reject anything that varies from our "scientific" understanding of the Universe.

Yet I have known many competent scientists, including my Father, who held an abiding belief in Christianity, with its mysteries and miracles. My own understanding is that Our Lord is immanent and omniscient. I believe in the Real Presence of our Risen Lord at the Eucharist, Body and Blood, Soul and Divinity.

Given that, there is no thing that could happen on Earth that I would reject out of hand. I will prescind from judgment on this event pending further investigation, and thank you again for bringing it to my attention.


10 posted on 04/11/2016 6:45:32 PM PDT by ConorMacNessa (HM/2 USN - 3/5 Marines RVN 1969 - St. Michael the Archangel defend us in battle!)
[ Post Reply | Private Reply | To 5 | View Replies]

To: backwoods-engineer
The Vatican takes miraculous claims with skepticism.
11 posted on 04/11/2016 6:46:21 PM PDT by carcraft (Pray for our Country)
[ Post Reply | Private Reply | To 7 | View Replies]

To: Matt_DZ_PL
I hope that this will serve to deepen the cult of the Eucharist

Well phrased. "Little children, keep yourself from idols." Apostle John I John 5:21

12 posted on 04/11/2016 6:50:00 PM PDT by aMorePerfectUnion (BREAKING.... Vulgarian Resistance begins attack on the GOPe Death Star.....)
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: backwoods-engineer

How do you know?


13 posted on 04/11/2016 6:56:40 PM PDT by Arthur McGowan
[ Post Reply | Private Reply | To 7 | View Replies]

To: radu; Kathy in Alaska; laurenmarlowe; LUV W; HiJinx; AZamericonnie; Jet Jaguar; Soaring Feather; ...

ping


14 posted on 04/11/2016 6:58:36 PM PDT by SandRat (Duty - Honor - Country! What else needs said?)
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: Matt_DZ_PL

Before 1945, Legnica, Poland was Liegnitz, Germany.


15 posted on 04/11/2016 7:11:58 PM PDT by Fiji Hill
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: backwoods-engineer

John 6 is all about this “nonsense.” The folly of God is wiser than the wisdom of man, until God performs what appears to be folly?

The same *scientific* result obtained regarding the Eucharistic Miracle of Lanciano, Italy (which happened in the 900s and still exists). Striated human heart muscle in agony. And Jesus has type AB blood.

Blessed are those who have not seen and yet believe. To God be the glory.


16 posted on 04/11/2016 10:17:27 PM PDT by Lauren BaRecall
[ Post Reply | Private Reply | To 7 | View Replies]

To: backwoods-engineer

God has provided signs of His Truth over the centuries.

There are many Eucharistic Miracles documented. Feel free to read the book Eucharistic Miracles by Joan Carroll Cruz.


17 posted on 04/11/2016 10:45:54 PM PDT by ADSUM
[ Post Reply | Private Reply | To 7 | View Replies]

To: Matt_DZ_PL

I read this and I reflect on this comment by candidate Donald Trump response to a Presbyterian group which has gone unnoticed or ignored. There he flippantly compared recieving rgw sacred host to as eating a cracker.

Why should any Catholic vote for a guy who compares going to Holy Communion as eating a cracker as well as ridicule confession ? Have as many wives as Henry de VIII, boast about his maritial infidelitys,and even jokingly suggest insest.

Worst of all not show any comprenension as to that the current strategy ammounts to a war on traditional values fostered by Christians. Because they oppose the Godless movement. A tradition that stands in opposition to the Godless (remember their 2012 convention) democrat (in name only but in reality socialist) party.

The parrish where I attend mass and sing with its small choir has many Polish immigrants in attendance and they can be spotted by the their formal attire. Babushkas, suits, and certainly no short shorts or flip flops. I find not only respectfull but inspirational.


18 posted on 04/12/2016 5:04:10 AM PDT by mosesdapoet (My best insights get lost in FR's becaus e of meaningless venting no one reads.)
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies]

To: backwoods-engineer
But this, this is nonsense.

That's putting it kindly.

19 posted on 04/12/2016 5:07:24 AM PDT by DungeonMaster (the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour.)
[ Post Reply | Private Reply | To 7 | View Replies]

To: terycarl
Really???, God can't do that?????O.K. I guess....

God can make monkeys fly out of your butt, but you would really have to be a stranger to Him to expect that.

20 posted on 04/12/2016 5:08:41 AM PDT by DungeonMaster (the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour.)
[ Post Reply | Private Reply | To 9 | View Replies]


Navigation: use the links below to view more comments.
first 1-2021-4041-43 next last

Disclaimer: Opinions posted on Free Republic are those of the individual posters and do not necessarily represent the opinion of Free Republic or its management. All materials posted herein are protected by copyright law and the exemption for fair use of copyrighted works.

Free Republic
Browse · Search
News/Activism
Topics · Post Article

FreeRepublic, LLC, PO BOX 9771, FRESNO, CA 93794
FreeRepublic.com is powered by software copyright 2000-2008 John Robinson